Om Ellekilde

Ellekilde fritidscenter er en stor kommunal byggelegeplads og fritidsklub centralt beliggende i Skovlunde.

Indmeldelse af børn kan ske fra 3. klasse (normalt i foråret), og børn kan gå på fritidscenteret til de bliver 16 år.

Indmeldelse og udmeldelse sker direkte på fritidscenteret. Se her>>

Normering 230 børn, men da der er pladsgaranti i lokalområdet er tallet ofte større (230-260).

Kontingentet følger kommunalbestyrelsens fastlagte takster (370 kr. i 2015) + 100 kr. månedligt til materialer, der også omfatter eftermiddagsmad.

Ellekilde har åbent fra kl. 14.00 til kl. 17.00 på skoledage og fra kl. 10.00 til kl. 17.00 på skolefridage. (Vi følger normalt Rosenlundskolens ferieplan).

Enkelte aktiviteter, så som Ridning, Rollespils værksted, Computer Café og Magic cards, kører dog på udvalgte fordybelsesdage til kl. 18.00 og kl. 19.30. 

På helligdage er der lukket, dog sådan er der er åbent for fodring af dyr mellem kl. 10.30 og 12.30 på lødage - søndage & helligdage. 

Personalet vil dog være til at få fat på, via foder telefonen (4477 2142) fra kl. 09.30.

Året igennem er der kolonier, weekendture og arrangementer udenfor åbningstiderne. Disse annonceres på denne hjemmeside.

Byggelegepladsens areal er altid åbent for besøg - hele døgnet.

Den pædagogiske dagligdag er primært bygget op omkring vores vision: "Ellekilde er et sjovt, trygt og udviklende sted at være".

Vores store ude-areal (40.000 kvm.), rummer et stort antal muligheder og bliver flittigt brugt, men mulighederne i vores huse er også mangfoldige.

Vi har et stort dyrehold (8 heste, ca. 60 kaniner, geder, katte, høns og fugle mm.). Derfor har byggelegepladsen et landligt præ, selvom den ligger i bymidten.

Børnenes kontakt med dyrene, ridning og hestevognskørsel, selvbyggerhuse, bålaktiviteter, svømmebassin m.m. er naturlige aktiviteter der indgår i dagligdagen, ligesom idrætslege, rollespil, musikudøvelse og kreative aktiviteter. 

Og så er vores computercafe og IT-satsning nok den bedste i Ballerup. Det tiltrækker mange børn.

Værdierne på Ellekilde er at skabe et leg- og læringsmiljø, samt at stimulere sociale kontakter og opbygge varige venskaber. Hjælpsomhed, tolerance, demokrati og etik er naturlige værdier i det sociale fællesskab. Aktiviteterne er det "værktøj" der binder fællesskabet sammen.

På Ellekilde modtager vi endvidere børn og unge med særlige pædagogiske behov og handicaps, under den forudsætning at de udviklingsmæssigt kan profitere af fritidstilbuddet, med de særlige ressourcer og faglige kvalifikationer der er bevilget til stedet til varetagelse af denne opgave.

Vi håber (og satser på) at forældre og børn er villige til at bakke op og give en hjælpende hånd når vi kalder, så vi i disse trange økonomiske tider kan videreføre de mange sjove og udviklende aktiviteter og bygge videre på gode og trygge fællesskaber. Det fortjener alle børn.

I forlængelse af byggelegepladsen er der ungdomsklub (Skovlunde Ungdomsklub) om aftenen for de 14 til 18-årige.

Velkommen til Ellekilde

Jesper Pehrson, Daglig leder