Om Ellekilde‎ > ‎

Ind & ud meldelse


Indmeldelse:

For at blive indmeldt på Ellekilde Fritidscenter, skal du rekvirere en indmeldelse blanket på institutionen, udfylde den og aflevere den på kontoret i "villaen" på Ellekilde. Derefter vil indmeldelsen blive behandlet og du vil modtage besked om hvornår dit barn kan starte på Ellekilde Fritidscenter.

Du kan også selv printe indmeldelse blanketen. Du finder en her forneden på siden. Blanketten gælder for indmeldelse i Klub Skovlunde. Dvs. at det er den samme blanket der gælder for Ellekilde FC, Lundebjerg FC og Fridrætten. Skriv indstitutionerne i den prioritet som du ønsker for dit barn.  
 

Udmeldelse:

Skal dit barn udmeldes fra Ellekilde Fritidscenter, skal du sende et brev til: Ellekilde fritidscenter, Bybjergvej 1-3, 2740 Skovlunde eller sende en mail til vores HK'er Karina: krt@balk.dk

Husk at informerer om barnets navn og cpr. nr.

Udmeldelse sker med 1. måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden!

Ċ
Ellekilde Fritidscenter,
5. apr. 2016 06.43
Comments